Empresa dedicada al lloguer de grúa elevadora amb cistella, (amb conductor o no) per diferents feines en alçada (poda d’arbres, pintura, col·locació de rètols, plaques solars, instal·lacions, neteges…